Flexwerken is geen doel op zich

Wij horen regelmatig dat bedrijven willen overstappen op flexwerken. Onze eerste vraag is dan altijd ‘Waarom?’. Een vraag waarop we niet altijd een even duidelijk antwoord krijgen. Veel bedrijven willen alleen flexwerken omdat het een trend is. ‘Als zoveel bedrijven het doen, zal het voor ons ook wel goed zijn.’ Maar is dat wel zo?

Flexwerken is niet altijd goedkoper

Een veelgehoorde reden om over te stappen op flexwerken is kosten besparen. Zeker, met flexwerken kunt u huur, energiekosten en ruimte besparen, maar het is onder aan de streep niet altijd goedkoper. Als flexwerkplekken niet passen bij uw medewerkers of het soort werk dat ze doen, is de kans groot dat hun productiviteit juist afneemt. De business case voor flexwerken moet daarom verder kijken dan een besparing in de huur of energierekening. Een medewerkersonderzoek of een kleinschalige pilot kan u meer inzicht bieden.

De valkuilen van flexplekken

Het Center for People and Buildings – een Nederlands onderzoeksinstituut dat onderzoek doet naar de relatie tussen mens, werk en kantoor – heeft de afgelopen 10 jaar 138 cases bij 52 bedrijven onder de loep genomen en 23.187 mensen geïnterviewd om te kijken wat mensen het meest aanspreekt: traditionele cellenkantoren, combinatiekantoren met vaste werkplekken, combinatiekantoren met flexibele werkplekken of kantoortuinen. De uitkomsten zijn op zich niet zo verrassend: flexkantoren scoren relatief slecht op zaken als privacy, beschikbaarheid van plekken, akoestiek, archief- en ICT-voorzieningen en concentratiemogelijkheden. Dat zijn dan ook meteen de belangrijkste aandachtspunten bij een overstap naar een flexwerkplek.

Niet van de ene op de andere dag overstappen

Veel bedrijven denken nog dat flexwerken vooral een kwestie is van een nieuwe inrichting. Helaas is het niet zo simpel. Er komt meer bij kijken als u wilt dat uw medewerkers succesvol gaan flexwerken. Een goed uitgedacht plan met diverse scenario’s is een goed begin. Vaak moeten er nog aardig wat kreukels gladgestreken worden, zoals bijvoorbeeld slechtwerkende ICT. Hoe rommeliger de overgangsfase, hoe groter de kans op weerstand bij uw medewerkers. Kortom: een overstap moet goed geregeld en goed geïntroduceerd worden. Zorg dat mensen snappen waarom het bedrijf overstapt op flexwerken, en betrek ze tijdig bij de overgang.

Goede nazorg is belangrijk

Ook na de overstap is het belangrijk om goed bij te blijven sturen. Denk bijvoorbeeld aan aandachtspunten als:

  • Zijn er voldoende plekken voor iedereen?
  • Kunnen mensen rustig werken?
  • Hoe tevreden zijn medewerkers?
  • Komen mensen minder vaak naar kantoor?
  • Wat voor invloed heeft flexwerken op de samenwerking onderling?
  • Welke knelpunten zijn er op het gebied van ICT?
  • Hoe is het gesteld met de medewerkersproductiviteit?

Door hier periodiek onderzoek naar te doen, zorgt u dat uw kantooromgeving optimaal aan blijft sluiten op de behoeften van uw medewerker. En kunt u echt de vruchten van flexwerken plukken!

Benieuwd of flexwerken bij u en uw medewerkers past? Wij denk graag met u mee!