IME EINDHOVEN T: 040-251 45 20

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Leveranciers en fabrikanten van IME worden geselecteerd op de drie P's van duurzaam ondernemen: people, planet en profit. People staat daarbij voor het respectvol omgaan met mensen, planet voor milieu en profit voor een gezond financieel resultaat dan wel een gezonde economie.

De bureaustoelen van Herman Miller, RH en Viasit zijn voor 100% receclebaar.
Vrijwel alle meubelen van IME voldoen voor 100% (en meer dan dat!) aan de "Criteria voor duurzaam inkopen van kantoormeubilair" opgesteld door SenterNovem in opdracht van het Nederlandse Ministerie van VROM, versie 3 oktober 2008.

IME heeft het transport in eigen beheer waardoor er efficiënt gereden kan worden. De vrachtwagens voldoen aan de strenge EURO V-norm.

Er worden slechts minieme hoeveelheden verpakkingsmateriaal gebruikt, waardoor ook op deze wijze de belasting van het milieu tot een minimum beperkt blijft. Producten worden dicht bij de afzetmarkt geproduceerd, dit zorgt voor een enorme reductie van brandstofgebruik. Tevens is mede om deze reden bewust gekozen voor Europese toeleveranciers van de grondstoffen. Het gehele productieproces van Vepa bijvoorbeeld vindt plaats in eigen fabrieken in Nederland. Het 'made in holland'-label is een bewuste keuze ten aanzien van constante kwaliteit en de eventuele nadelen van outsourcing naar lagelonenlanden, bijvoorbeeld kinderarbeid en schendingen van de mensenrechten.

IME heeft oog voor het milieu. Niet alleen ten aanzien van productieprocessen bij haar leveranciers, maar ook in de dagelijkse werkomgeving: tonercartridges worden opnieuw gevuld en afval wordt systematisch en gescheiden verzameld. PL/TL lampen en batterijen worden verzameld als chemisch afval en afgevoerd conform overheidsvoorschriften. Met onze leveranciers zijn en worden afspraken gemaakt dat ooit geleverdeproducten, die IME aan hen retourneert, op milieuvriendelijke wijze gerecycled zullen worden.